Ribol Svendborg

 

 

Ryttermarken 3, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 14 84

  døgnvagt
   

Kloakservice

 

Højtryksspuling – Ri-bol Svendborg Kloakservice udfører en lang række forskellige rensningsopgaver for såvel Kommuner, virksomheder, entreprenører, private samt boligforeninger.

Vores vogne er kombinerede slamsugere og højtryksspuler der er udstyret til at løse mange forskellige typer af rensningsopgaver.

Derudover har vi stort sortiment af relevant ekstraudstyr blandt andet rodskærer.

 

Slamsugning – Ri-bol Svendborg Kloakservice tilbyder hurtig og effektiv tømning og rensning af brønd, ledning og tank for vand, slam, olie eller kemikalier er en af vores ekspertiser. Vi tømmer og renser:

 

-       Kloakledning og rør

-       Pumpebrønde

-       Vej- og tag brønde

-       Mini rense anlæg – alle typer

-       Sivebrønde

-       Sandfang

-       Toiletvogne

-       Olietanke

-       Åbne- og lukkede bassiner

-       Fedt udskillere

-       Køkken og gårdbrønde

-       Septik- og trixtanke

-       Spildevandstank

-       Olie- og benzinudskillere

-       Søer og vandhuller

-       Tromler og kar

-       Malekabiner

 

 

Og vi sikrer altid, at dit affald ender på det rigtige modtager anlæg eller lossepladsen.

 

Uptime-IT ApSRi-bol - Ryttermarken 3, 5700 Svendborg - Tlf. 62 21 14 84, email: info@ri-bol.dk